ยินดีต้อนรับแขกผู้มาเยือน..."ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก"

 
 

         หลังจากใช้ความพยายามอยู่เกือบสิบวัน การติดตั้งแผงโซล่าร์เซลสิริรวม ๔๒ แผ่นก็ยุติลง แลกกับการได้พลังงานไฟฟ้าผ่านเมขลาล่อแก้ว มาเก็บไว้ในผอบแบตเตอรีเก่าที่ปรับเติมกรดให้ฟื้นขึ้นมาใหม่ ก่อนที่จะแสดงกฤษดาภินิหาร จ่ายพลังงานเข้ามอเตอร์สายพานคัดแยกขยะ ขนาดไฟ ๓ สาย ๑ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง ปั๊มน้ำสำหรับการฉีดล้าง ไม่เว้นแม้แต่ไฟฟ้าแสงสว่างยิบย่อย จึงนับจากนี้ เทศบาลฯ จะสามารถลดค่ากระแสไฟฟ้าลงได้อีกมาก

         นอกจากนี้ยังแบ่งแผงโซล่าร์เซลไปที่คอกหมู จำนวน ๔ แผ่น และไปที่โรงฆ่าสัตว์อีกจำนวนเท่ากัน เพื่อใช้ในงานเดินปั๊มน้ำล้างพื้นและไฟฟ้าแสงสว่างเช่นกัน โดยที่บ่อคลองวนเวียนหมักแก๊สชีวภาพ ได้นำแผ่นโซล่าร์เซลขนาดเล็กราวกว้างยาว ๑ ฟุตไปใช้กับหลอดแสงสว่าง ๑๒ โวล์ทได้ด้วย

         ความน่าสนใจอยู่ที่การนำแบตเตอรี่เก่าหมดสภาพมาปรับกรดในหม้อแบตให้ฟื้นขึ้นมาใช้ได้ใหม่ และอุปกรณ์ที่สามารถแปลงไฟกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับและใช้กับมอเตอร์ชนิด ๓ phase ได้ ที่ได้รับคำชี้แนะอบรมจากอาจารย์ นันท์ ภักดีและคณะ (add friend ได้ที่ nunkorat)

         ผลการประเมินการการใช้งานทุกจุดเป็นที่น่าพอใจสำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกคน และเทศบาลเตรียมวางระบบการจัดการสำหรับการใช้งานและการบำรุงดูแลรักษาจากนี้ไป ส่วนการขยายผลไปที่โรงเรียนอยู่เมืองแกลงฯ และสนามกีฬาฯ จะมีขึ้นหลังจากมีการใคร่ครวญจากฐานข้อมูลทางวิชาการและจากการใช้งานตริงโดยถ้วนถี่แล้วต่อไป

ขอขอบคุณอาจารย์นันท์ ภักดีพร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่ที่ได้เข้ามาในกระบวนการนี้ทุกคน ที่ทำให้เทศบาลฯเ ได้มีโอกาสเสนอทางเลือกแหล่งพลังงานใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่มีวันสูญสิ้นเช่นดวงอาทิตย์นี้ และพร้อมที่จะขยายผลลงสู่ระดับครัวเรือนแก่ผู้สนใจได้นับจากนี้ครับ

Download คู่มือนำชมสวนพลังงานแสงอาทิตย์

 
 

November 21, 2012

 
copyright © 2010
http://erc-sumc53.muangklang.com
This site is best view at 1024*768.Designed by Hoshi-chan :)
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
Eastern Regional Coordinating Center On Urban And Environmental Management

โทร 038-675222 , แฟ็กซ์ 038-671209