ยินดีต้อนรับแขกผู้มาเยือน..."ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก"

 
 
ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 21 มีนาคม 2559

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะศึษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง‬ จ.สุรินทร์
นำกลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนชุมชนและ อสม. จำนวน 100 คน
เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม เวลา 13.30 - 15.00 น. ฟังบรรยาย ณ ศูนย์ประสานงานฯ วิทยากรโดย คุณชุติกาญจน์และคุณนิวัตน์

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 24 มีนาคม 2559

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะศึษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง‬ จ.ลพบุรี
นำกลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารและจัดการขยะ
กำหนดการ
13.30 - 15.30 น. ฟังบรรยาย ณ ศูนย์ประสานงานฯ วิทยากรโดย คุณนิวัตน์

 

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 25 มีนาคม 2559

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะศึษาดูงานจาก ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2 คณะ ได้แก่

คณะที่ 1
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา จ.ลำปาง
กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภา ,พนักงาน , ผู้นำชุมชน 
จำนวน 100 คน
เรื่อง การบริหารและจัดการขยะ

----------------------------------------------------------
คณะที่ 2
หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางบาล จ.อยุธยา
กลุ่มเป้าหมาย คณะ อสม.
จำนวน 200 คน
เรื่อง การจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม

กำหนดการ
9.30 - 11.00 น. ฟังบรรยาย ณ ศูนย์ประสานงานฯ วิทยากรโดย คุณเสถียร และคุณนิวัตน์

 
 

April 4, 2016

 
copyright © 2010
http://erc-sumc53.muangklang.com
This site is best view at 1024*768.Designed by Hoshi-chan :)
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
Eastern Regional Coordinating Center On Urban And Environmental Management

โทร 038-675222 , แฟ็กซ์ 038-671209