ยินดีต้อนรับแขกผู้มาเยือน..."ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก"

 
 
ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ จันทบุรี นำเยาวชน สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออก นำโดย ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี นายธเนศ เธียรนันทน์ จำนวน 100 ท่าน เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานฯ โดยมีท่านรองนายกฯ จรูญโรจน์ มัญชุนากร ให้การต้อนรับ และวิทยากรบรรยาย โดย คุณชุติกาญจน์ มั่งคั่ง รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ และคุณนิวัตน์ ยิ้มอยู่
 
 

February 5, 2016

 
copyright © 2010
http://erc-sumc53.muangklang.com
This site is best view at 1024*768.Designed by Hoshi-chan :)
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
Eastern Regional Coordinating Center On Urban And Environmental Management

โทร 038-675222 , แฟ็กซ์ 038-671209