ยินดีต้อนรับแขกผู้มาเยือน..."ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก"

 
 
ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะท่านผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 (นายนพปฎล เมฆเมฆา) เข้าตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบที่ 1 ทางคณะผู้ตรวจฯ จะติดตามเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน" ของทางเทศบาลฯ โดยมีการฟังบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลฯ และลงพื้นที่ ณ ศูนย์ประสานงานฯ เวลา 13.30 น. โดยฟังบรรยาย ณ ห้องประชุมสภาฯ เทศบาลฯ และ ศูนย์ประสานงานฯ โดยมีทาง ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ , ท่านนายกอำเภอแกลง นายวิทยา ชพานนท์ , คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ให้การต้อนรับ และคุณชุติกาญจน์ มั่งคั่ง รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ เป็นวิทยากรบรรยาย
 
 

February 29, 2016

 
copyright © 2010
http://erc-sumc53.muangklang.com
This site is best view at 1024*768.Designed by Hoshi-chan :)
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
Eastern Regional Coordinating Center On Urban And Environmental Management

โทร 038-675222 , แฟ็กซ์ 038-671209